Data afnemen: hoe en waarom?

De afnemers van parkeerdata bestaan uit twee groepen, die de data om verschillende redenen afnemen: private ondernemingen, zoals navigatiedienstverleners of MaaS-dienstverleners, en publieke organisaties, zoals gemeenten.

Navigatiedienstverleners kunnen open parkeerdata inzetten voor de dienstverlening aan hun klanten. Hiermee kunnen ze hen goed te informeren over de dichtstbijzijnde parkeerplaats bij hun eindbestemming. MaaS-dienstverleners kunnen parkeerdata inzetten als onderdeel van hun totale dienstverleningsketen, in combinatie met overige reisvormen, zoals OV.

Gemeenten kunnen parkeerdata onder ander inzetten voor handhaving en het maken van parkeerbeleid, zoals over het aanpassen van het aantal parkeerplekken dat beschikbaar is. Het is hiervoor van belang dat de data compleet en actueel is. Door het controleren van de data over hun parkeergebieden kunnen ze zien of de data compleet is en alle parkeerfaciliteiten correct en volledig getoond worden. En controleren of de getoonde gegevens, zoals tarieven en openingstijden, kloppen.

De parkeerdatamonitor biedt een actueel overzicht van de beschikbare open data.