Mobiel betalen achter de slagboom

SHPV is sinds 2010 actief op het faciliteren van mobiel betalen op straat. Vanaf januari 2020 is het ook mogelijk om mobiel te betalen achter een slagboom in gemeentelijke garages. Parkeerproviders en leveranciers van parkeermanagementsystemen werken succesvol met SHPV samen. Het voordeel voor parkeerders is dat niet meer het kassasysteem gebruikt hoeft te worden om te betalen en dat deze kosten voor het garageparkeren op dezelfde factuur komen als die van het straatparkeren. Het voordeel voor de gemeente is dat de aansluiting op het NPR en de afhandeling van de parkeeracties gelijk zijn aan die van het straatparkeren.

Video garageparkeren