Diensten

SHPV is een landelijke organisatie van gemeenten. We beheren een digitaal platform voor het ontsluiten en afhandelen van parkeer- en verblijfsrechten en heffingen.

Actueel

  • Een nieuwe coöperatiestrategie

    Op 25 oktober 2023 werden tijdens de algemene vergadering (AV) van de coöperatie SHPV de nieuwe statuten vastgesteld. Met een nieuwe strategie werden het doel, de werkwijze, de besturing en de betrokkenheid van de leden opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast aan de huidige praktijk en die in de voorzienbare toekomst. Zo werd onder…

  • Project digitaal parkeerrecht GPK

    Landelijke  GPK-App Eén van de projecten waar SHPV al lange tijd aan werkt is het digitaliseren van het GPK-parkeerrecht. Een omvangrijk project, dat niet alleen de 120 gemeenten met betaald parkeren raakt, maar álle gemeenten in Nederland. Na een lange periode van voorbereiding en overleg is het project nu in de bouwfase. In deze fase…

  • Vorderingen progressief tarief

    Vanaf 2024 kunnen gemeenten een progressief tarief instellen via het NPR. Een parkeertarief wat verandert naar gelang de parkeerduur. Via een instelbare tijdseenheid tussen de transacties kan beleidsmatig worden ingericht wanneer sprake is van een nieuwe parkeertransactie of wanneer het tarief van de vorige transactie moet doorrekenen.  Op deze manier kan doorstroom in bepaalde zones worden gestimuleerd.…

Stoppen met blauwe zone – een voorbeeld uit gemeente Almere

Gemeente Almere heeft vorig jaar afscheid genomen van de blauwe zone in de stad. Ida Keemink van de gemeente licht toe. “Ja, we hebben nu alle gebieden in Almere gefiscaliseerd en geen blauwe zones meer.

Lees meer

Deelmobiliteit en parkeerdata

We werken als ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten aan een pilot voor flexibele parkeermachtigingen voor deelauto’s.

Lees meer

Data afnemen ter verbreding van ons aanbod

Met Flitsmeister willen we automobilisten veiliger, efficiënter en makkelijker van A naar B brengen. Een groot deel van onze klanten wilde ook graag parkeren met onze app. Zo geschiedde.

Lees meer

Parkeerdata delen voor een gelijk speelveld

Open en eerlijk communiceren over de beschikbaarheid van parkeerplekken zorgt voor veel minder zoekverkeer in de stad. En dat leidt weer tot minder ergernis en horizon- en milieuvervuiling.

Lees meer

Nieuwsbrief

Ontvang maandelijks nieuws van SHPV