Diensten

SHPV is een landelijke organisatie van gemeenten. We beheren een digitaal platform voor het ontsluiten en afhandelen van parkeer- en verblijfsrechten en heffingen.

Actueel

  • SHPV congres 26 september

    Save the date! Graag nodigen wij u uit voor een boeiend en informatief congres gericht op parkeer- en mobiliteitsvraagstukken in de publieke sector. Dit evenement vindt plaats op 26 september in Amersfoort. Het doel van dit congres is om gemeenten die aangesloten zijn bij SHPV, maar ook marktpartijen en adviesbureaus, te voorzien van de laatste…

  • 2025 Schone binnensteden met de introductie van Zero Emissie Zones

    In een goede stap naar een schonere en duurzamere toekomst heeft de Nederlandse overheid besloten om Zero Emissie Zones (ZEZ) in te voeren vanaf 2025. Deze zones zullen een revolutie teweegbrengen in de manier waarop de stadslogistiek plaats vindt en zal een cruciale rol spelen in het terugdringen van luchtvervuiling en het bevorderen van de…

  • 90% van de publieke parkeerdata op orde

    Het Programma Kwaliteitsverbetering Parkeerdata heeft na een looptijd van vijf jaar negentig procent van de publieke parkeerdata op orde gekregen. De samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Service Huis Parkeren en Verblijven (SHPV) leidde tot betere parkeerinformatie, inzicht in de omvang en kwaliteit van parkeerfaciliteiten en gestandaardiseerde parkeerdata. De inspanningen dragen…

Stoppen met blauwe zone – een voorbeeld uit gemeente Almere

Gemeente Almere heeft vorig jaar afscheid genomen van de blauwe zone in de stad. Ida Keemink van de gemeente licht toe. “Ja, we hebben nu alle gebieden in Almere gefiscaliseerd en geen blauwe zones meer.

Lees meer

Deelmobiliteit en parkeerdata

We werken als ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten aan een pilot voor flexibele parkeermachtigingen voor deelauto’s.

Lees meer

Data afnemen ter verbreding van ons aanbod

Met Flitsmeister willen we automobilisten veiliger, efficiënter en makkelijker van A naar B brengen. Een groot deel van onze klanten wilde ook graag parkeren met onze app. Zo geschiedde.

Lees meer

Parkeerdata delen voor een gelijk speelveld

Open en eerlijk communiceren over de beschikbaarheid van parkeerplekken zorgt voor veel minder zoekverkeer in de stad. En dat leidt weer tot minder ergernis en horizon- en milieuvervuiling.

Lees meer

Nieuwsbrief

Ontvang maandelijks nieuws van SHPV