2025 Schone binnensteden met de introductie van Zero Emissie Zones

30 april 2024

In een goede stap naar een schonere en duurzamere toekomst heeft de Nederlandse overheid besloten om Zero Emissie Zones (ZEZ) in te voeren vanaf 2025. Deze zones zullen een revolutie teweegbrengen in de manier waarop de stadslogistiek plaats vindt en zal een cruciale rol spelen in het terugdringen van luchtvervuiling en het bevorderen van de transitie naar milieuvriendelijke transportmiddelen.

Als onderdeel van dit initiatief hebben ondernemers nu de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor de aanschaf van uitstootvrije voertuigen. Deze subsidie is ontworpen om de initiƫle kosten van het aanschaffen van elektrische of waterstofvoertuigen te verlagen, waardoor ze toegankelijker worden voor bedrijven van verschillende groottes. Door deze financiƫle ondersteuning wordt de drempel om over te stappen naar emissievrije voertuigen verlaagd, waardoor meer bedrijven worden aangemoedigd om deel te nemen aan deze groene revolutie.

Het invoeren van Zero Emissie Zones zal een aanzienlijke impact hebben op stedelijke gebieden, waar luchtvervuiling een toenemende zorg is geworden voor de volksgezondheid en het milieu. Door het verkeer van vervuilende voertuigen te beperken en de overstap naar emissievrije alternatieven te stimuleren, zullen deze zones bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van de negatieve effecten van koolstofemissies.

Hoewel de introductie van Zero Emissie Zones een grote stap voorwaarts is in de leefbaarheid van steden, zullen er ongetwijfeld uitdagingen zijn bij de implementatie ervan. SHPV is daarom nauw betrokken bij de opzet van een Centraal Loket waar bedrijven de ontheffingen kunnen aanvragen zodat niet voor elke gemeentelijke zone op verschillende plekken een aanvraag hoeft te worden ingediend.

U leest er mee over op de website van Opwegnaarzes.nl. De subsidie emissieloze voertuigen treft u aan op de website van RVO.