De binnensteden staan overvol met auto’s en massa’s (soms ongebruikte) fietsen. De toch al schaarse ruimte staat sterk onder druk. Bewoners, politiek en media uiten hierover vaak hun onvrede.

Onze leefomgeving moet schoner, duurzamer en leefbaarder, daar is vrijwel iedereen het over eens. Een gedegen en goed doordachte gebiedsaanpak is belangrijker dan ooit. Want de mens staat centraal bij het effectief oplossen van de mobiliteitsuitdagingen waar we voor staan. Steden willen graag de omslag maken van parkeerrechten naar verblijfsrechten.

Verblijfsrechten zijn rechten verbonden aan een bepaald gebied. Soms heb je als bezoeker recht nodig om dit gebied in te mogen. Dit kan zowel betrekking hebben op bewonersvergunningen als zakelijke ontheffingen.

Vergunningen

Een vergunning is een officiële toestemming van de gemeente om een bepaalde activiteit uit te voeren. Een begunstigende beschikking is een verleende vergunning. Parkeerders vragen een parkeervergunning aan voor de parkeersector waarin wordt gewenst te parkeren.

Met een parkeervergunning, die op kenteken is uitgegeven, kunnen parkeerders in een aangewezen parkeergebied parkeren zonder elke keer een parkeertarief te betalen. Ook parkeervergunningen (overige parkeerrechten) kunnen in het Nationaal Parkeer Register worden geregistreerd. Daarmee lopen ook deze parkeertransacties in deelnemende gemeenten via het NPR. Deze registratie is een verdere opstap naar efficiëntere digitale handhaving.

Ontheffingen

Een ontheffing is een officiële toestemming van de overheid om een bepaalde activiteit uit te voeren die eigenlijk door de wet wordt verboden. Zo’n ontheffing is een officiële toestemming van de gemeente om een bepaalde activiteit uit te voeren. 

Parkeerders vragen een ontheffing aan voor de parkeersector waarin wordt gewenst te parkeren of te verblijven. Ook parkeerontheffingen (overige parkeerrechten) kunnen in het Nationaal Parkeer Register worden geregistreerd. Daarmee lopen ook deze parkeertransacties in deelnemende gemeenten via het NPR. Deze registratie is een verdere opstap naar efficiëntere digitale handhaving.

Milieuzones & Zero Emissie Zones

Steeds meer steden stellen een milieuzone of Zero Emissie Zone in. Een milieuzone of lage-emissiezone is een gebied in een stedelijke omgeving waar vervuilende motorvoertuigen worden geweerd. In deze zones bent u alleen welkom met uw auto, brommer of scooter als deze weinig luchtvervuiling oplevert en aan bepaalde voorwaarden voldoet.  

Het doel van het instellen van een milieuzone is de bescherming van het milieu tegen de uitlaatstoffen van de geweigerde voertuigen. Het gaat met name om de beperking van fijnstof en roet. Elke gemeente kan zelfstandig kiezen welke vorm van zonering wordt toegepast. Om gemeenten beter te kunnen faciliteren in het gebruik van milieuzones (Verblijven) wordt eveneens een uitstap naar het kentekenregister gemaakt om de milieuclassificatie op te halen. Met deze uitstap wordt de inrichting van een milieuzone binnen het NPR een stuk eenvoudiger.