Straatparkeren

Op straat parkeren is het parkeren van een voertuig op een openbare weg, zoals een straat of een parkeerterrein. Dit kan betekenen dat het voertuig op de kant van de weg geparkeerd staat, in een parkeervak of op een parkeerterrein. Op straat parkeren kan gratis of betaald zijn, afhankelijk van de locatie en de regels die gelden voor die specifieke locatie. In sommige gebieden zijn er beperkingen op het parkeren, zoals tijdsbeperkingen of beperkingen voor bepaalde soorten voertuigen. In dit gehele proces speelt de SHPV een belangrijke rol; van registratie van het voertuig via een automaat op straat, of via een mobiele applicatie, tot de registratie van de gehele zone in samenspraak met de betreffende gemeente.

Aansluiten als gemeente

Waarom is het als gemeente interessant om aan te sluiten en lid te worden van SHPV?
SHPV bemiddelt voor u, ontzorgt, innoveert met nieuwe producten en mogelijkheden.
Tevens zorgt SHPV voor een rechtmatige financiële afwikkeling met een adequate accountantsrapportage en participeren wij voor u in een kennisnetwerk van gemeenten die allen bezig zijn met de digitalisering van de parkeerketen.

Om kort samen te vatten:

Wilt u gebruik maken van onze diensten? Neem contact met ons op.

Aansluiten private parkeerbedrijven

Private parkeerbedrijven kunnen, net als gemeenten, aansluiten bij SHPV.
Voordelen van aansluiten bij SHPV voor parkeerbedrijven zijn:

Samenwerking SHPV en RDW

SHPV is de accounthouder voor gemeenten en de inkooporganisatie voor parkeerproviders. RDW ontwikkelt en beheert het Nationaal Parkeer Register (NPR) en verzorgt het relatiebeheer voor de technische invoering van het NPR.

Deelnemers / gebruikers NPR

Welke gemeenten doen er mee? Bekijk het overzicht hier.

Innovatie

SHPV stimuleert innovatie. Wij kunnen steeds meer nieuwe mobiliteitsdiensten aan het NPR koppelen (milieuzones, ontsluiten binnensteden met camerahandhaving, fietsparkeren).

Lid worden

Deelnemende gemeenten verzoeken wij om lid te worden van SHPV en mee te beslissen over het beleid. SHPV is een coöperatie van én voor gemeenten. SHPV ondersteunt gemeenten in de te nemen stappen en bestuurlijke besluitvorming om lid te worden. Wilt u lid worden, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag met de te nemen stappen hiervoor.

Mededinging

SHPV streeft naar eerlijke concurrentie en wil gemeenten niet bevoordelen ten opzichte van private parkeerbedrijven. Daarom kunnen private parkeerbedrijven zich ook bij SHPV aansluiten. Voor alle parkeerproviders die zich aansluiten, gelden dezelfde voorwaarden en betalingskorting.