Digitale Gehandicapten Parkeerkaart (D-GPK)

SHPV werkt in opdracht van gemeenten aan een digitale gehandicaptenparkeerkaart om daarmee dienstverlening en handhaving voor gemeenten en gebruikers te optimaliseren.

Gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) hebben nu vaak nog een papieren kaart die alleen in een gemeente geldig is. Als men in een andere gemeente wil parkeren is het onduidelijk welke regels daar gelden. Gebruikers willen graag inzicht in de regels die regels en hun parkeerkaart in alle gemeenten kunnen gebruiken.

Gemeenten hebben nu vaak hun eigen regeling en door de opkomst van controle met scanauto’s die de papieren GPK lang niet altijd kunnen lezen, neemt het aantal onterechte bekeuringen toe. Dit leidt tot ergernis en administratief gedoe bij gebruikers en gemeenten.

Het project Digitale GPK wil deze problemen oplossen. Ook moet een digitale GPK helpen bij het tegengaan van fraude. Daarvoor is het nodig dat er een landelijk inzichtelijk, digitaal systeem komt. Dat een digitale GPK de papieren kaart vervangt en de gebruiker, via bijvoorbeeld een app, inzicht krijgt in alle regels maar ook overal gemakkelijk kan parkeren en dat alle gemeenten zich daarbij aansluiten door hun voorwaarden op elkaar af te stemmen.

SHPV werkt in dit project samen circa 30 gemeenten die SHPV hebben gevraagd om een landelijke oplossing te bedenken. Het project vordert goed, maar er is nog veel te doen.

Via de SHPV website kunt u steeds de laatste ontwikkelingen van dit project volgen. Ook worden zo snel mogelijk gemeenten betrokken die nog niet aan dit project meedoen, maar wel gehandicaptenparkeerkaarten uitgeven.

Lees hier onze laatste nieuwsbrief over D-GPK

Veelgestelde vragen

Wat is een digitale GPK?

Steeds meer gemeenten gaan over op het gebruik van scanauto’s voor controle op parkeren. Een scanauto kan geen papieren GPK lezen. Daardoor kunnen onrechtmatig boetes worden opgelegd, die dan achteraf weer gecorrigeerd moeten worden. Dit zorgt voor veel (administratieve) lasten voor de GPK-houder en de gemeente. Door een digitale koppeling te maken tussen het nummerbord en het GPK-recht, worden deze problemen voorkomen. Met een “digitale GPK” wordt dus bedoeld dat er een koppeling is tussen de GPK en het nummerbord. De digitale GPK vervangt de papieren GPK niet. Het is alleen een technische koppeling. Personen met een GPK krijgen een app waarmee ze een parkeerrecht kunnen starten en stoppen. De fysieke kaart hoeft dan niet meer op het dashboard te liggen en kan ook niet meer gestolen worden. De app laat ook zien wat de afspraken per gemeente zijn. Of je moet betalen voor een parkeerrecht of niet. Voor gemeenten is het voordeel dat de GPK zichtbaar is voor de scanauto omdat het recht vastgelegd wordt in het NPR.

Moeten wij als gemeente een gehandicaptenparkeerkaart-vergunning gaan uitgeven aan kaarthouders?

Nee. Wanneer in uw gemeente kaarthouders gratis mogen parkeren in het betaaldparkeren gebied geeft de kaart aan iedereen recht op vrijstelling van parkeerbelasting. De gemeente moet hiervoor wel de parkeerbelastingverordening aanpassen en het GPK-convenant tekenen.

Wat is een GPK-convenant en wie moet die tekenen?

In het GPK-convenant spreken deelnemende gemeenten met elkaar af onder welke voorwaarden kaarthouders van bezoekers mogen parkeren. De digitale GPK brengt geen wijziging in het parkeerregime van een gemeente. Dus in sommige gemeenten moeten GPK-houders betalen, in andere niet . De burgemeester tekent het convenant.

Hoe gaan gemeenten om met bezoekers die een GPK hebben?

Wanneer uw gemeente het convenant getekend heeft, is het parkeerregime van uw gemeente ook van toepassing op bezoekers met een GPK. Uw gemeente hoeft niets te regelen voor deze bezoekers. Voorwaarde is wel dat de gemeente waar deze bezoekers wonen ook aan de landelijke regeling mee doet en het convenant tekent.

Kan een GPK-houder alleen nog maar parkeren met de landelijke GPK-app?

Nee. Voor diegenen die niet de app willen of kunnen gebruiken bestaat altijd de mogelijkheid om te parkeren op de algemene gehandicapten parkeerplaatsen. Ook heeft de gemeente de mogelijkheid om aan de balie van het gemeentehuis de GPK van een kenteken te voorzien en het parkeerrecht te starten. Het projectteam onderzoekt of er nog andere mogelijkheden zijn om de kaarthouders te bedienen.

Moet ik als gebruiker nu elke keer de landelijke app gebruiken als ik wil parkeren?

Nee. Wanneer u een bestuurderskaart heeft hoeft dat niet. Uw voertuig heeft een doorlopend recht op gratis parkeren bij gemeenten die GPK vrijstelling van parkeerbelasting geven.

Ja. Wanneer u een passagierskaart heeft of een combinatiekaart B/P. U zult moeten aangeven met welk voertuig u wilt parkeren. Dit recht moet u weer stoppen wanneer u klaar bent met parkeren.

Hoe worden kaarthouders bij deze oplossing betrokken?

SHPV start een participatietraject met kaarthouders en raadpleegt ook diverse belangengroeperingen. Wij nemen graag hun ervaringen en meningen mee in dit project

Ik heb als houder van een bestuurderskaart een leaseauto. Kan ik ook gebruik maken van de landelijke-app?

Nee. In de eerste versie van de landelijk app zult u hiervoor contact op moeten nemen met uw gemeente. Reden hiervoor is het feit dat de software niet kan zien dat het voertuig op uw woonadres staat ingeschreven. De medewerker van de gemeente kan het kenteken wel koppelen aan uw kaart.

Wanneer is de landelijke app beschikbaar?

Het projectteam heeft als planning om in november 2023 de eerste versie op te leveren. Voor het opleveren van zo’n complex product is dat een erg korte doorlooptijd. In de eerste versie zullen dus nog niet alle mogelijke functies verwerkt zijn.

Kunnen buitenlandse kaarthouders gebruik maken van de landelijke app?

Nee. Daar is nog geen goede oplossing voor ontwikkeld. De reden hiervoor is dat toegang op de app geregeld wordt door inloggen met DigiD. Hiervoor hebben gebruikers een BSN nodig. Buitenlandse bezoekers hebben geen BSN en kunnen dus de app niet gebruiken. Wel is de EU bezig om de gehandicaptenkaart te digitaliseren, wat te zijner tijd wellicht de koppeling aan het kenteken mogelijk maakt.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op via info@shpv.nl.