Het NPR en de samenwerking met RDW

Het SHPV is de opdrachtgever voor RDW. RDW ontwikkelt en beheert het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het NPR is de landelijke infrastructuur die parkeer- en verblijfsrechten registreert en geanonimiseerd als open data weer ter beschikking stelt. RDW is de overheidspartner voor publieke en private partijen op het gebied van registratie en verstrekking van gegevens omtrent voertuigen in de openbare ruimte en rijbewijzen.

Het SHPV is de accounthouder voor gemeenten en inkooporganisatie voor providers en maakt het mogelijk voor alle aangesloten gebruikers om optimaal gebruik te maken van het NPR. RDW verzorgt het relatiebeheer voor de technische invoering van het systeem.

Het NPR registreert van voertuigen via het kenteken en de start en het einde van de parkeertijd. Met het NPR kunnen gemeenten hun parkeerbeleid digitaal uitvoeren en handhaven. Parkeerders kunnen via mobiel parkeren apps parkeerbelasting voldoen. Het NPR bevat ook gegevens als gehandicaptenparkeerkaarten, parkeervergunningen, parkeerautomaten (op kenteken) en gedifferentieerde parkeertarieven op specifieke kenmerken van voertuigen.

Het inzetten van deze landelijke infrastructuur maakt de handhaving efficiënter en goedkoper.

Privacy

Het SHPV en onze partners hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Het SHPV voldoet daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de notitie Bewaartermijnen en anonimiseren is het beleid van het SHPV over het bewaren en anominiseren van persoonsgegevens vastgelegd.

Privacy Audit Proof Keurmerk voor het Nationaal Parkeer Register

Over 2019 heeft RDW in zijn rol als verwerker voor het Nationaal Parkeer Register (NPR) wederom het Keurmerk Privacy Audit Proof ontvangen. Dit betekent dat de burger er op kan vertrouwen dat zijn persoonsgegevens welke worden verwerkt in het kader van het NPR, bij RDW in goede handen zijn en dat zijn privacy is gewaarborgd.

Het Keurmerk toont aan dat een onafhankelijke privacy-auditor heeft vastgesteld dat RDW in zijn rol als verwerker voor het Nationaal Parkeer Register heeft aangetoond dat het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van persoonsgegevens in opzet, bestaan en werking aanwezig is. Ieder jaar moet RDW weer aantonen dat het aan de strikte regelgeving voldoet. Het Keurmerk is een initiatief van NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland.

Voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u ook naar:

– het Privacy statement SHPV;

– de privacyverklaring van het Nationaal Parkeer Register;

– de privacyverklaringen van uw parkeerprovider:

– de privacyverklaring van de gemeente waar u geparkeerd heeft.

Voor eventuele vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het SHPV kunt u een mail sturen aan info@shpv.nl.

Veelgestelde vragen