SHPV is een coöperatie, opgericht in 2010, voor en door gemeenten, met als doel het stimuleren van vernieuwing in de parkeerketen en het faciliteren van gemeenten bij het digitaliseren van hun parkeerdiensten. Alle gemeenten die lid zijn, vormen de algemene ledenvergadering. Deze vergadert twee keer per jaar en benoemt de leden van de RvC.

Video over diensten SHPV

De leden van de Raad van Commissarissen

Medewerkers

Algemene Vergadering (AV)

In 2024 vinden de Algemene Vergaderingen plaats op:

Leden ontvangen hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.

De coöperatie SHPV heeft momenteel 115 aangesloten gemeenten, waarvan 53 leden.

Alkmaar, Almelo, Almere, Alphen aan den Rijn, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, Arnhem, Assen, Barneveld, Bergen, Bloemendaal, Boxtel, Breda, Delft, Den Haag, Doesburg, Ede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, Harlingen, Helmond, Hilversum, Hoogeveen, IJsselstein, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Meerssen, Nieuwegein, Nijkerk, Oss, Purmerend, Rijswijk, Rotterdam, Sittard-Geleen, Sudwest-Fryslan, Tiel, Tilburg, Vaals, Velsen, Venlo, Vlaardingen, Waadhoeke, Waalwijk, Wageningen, Woerden, Voorne aan Zee, Zandvoort, Zeist.

Akte van oprichting en statuten Coöperatie SHPV