Nationaal Parkeer Register

Het NPR en de samenwerking met de RDW

Het SHPV is de opdrachtgever voor de RDW.
De RDW ontwikkelt en beheert het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het NPR is de landelijke infrastructuur die parkeer- en verblijfsrechten registreert en geanonimiseerd als open data weer ter beschikking stelt. De RDW is de overheidspartner voor publieke en private partijen op het gebied van registratie en verstrekking van gegevens omtrent voertuigen in de openbare ruimte en rijbewijzen.

Het SHPV is de accounthouder voor gemeenten en inkooporganisatie voor providers. De RDW verzorgt het relatiebeheer voor de technische invoering van het systeem.

Het SHPV maakt het mogelijk voor alle aangesloten gebruikers om optimaal gebruik te maken van het NPR.

Het NPR registreert van voertuigen via het kenteken en de start en het einde van de parkeertijd. Met het NPR kunnen gemeenten hun parkeerbeleid digitaal uitvoeren en handhaven. Parkeerders kunnen via mobiel parkeren apps parkeerbelasting voldoen. Het NPR bevat ook gegevens als gehandicaptenparkeerkaarten, parkeervergunningen, parkeerautomaten (op kenteken) en gedifferentieerde parkeertarieven op specifieke kenmerken van voertuigen.

Het inzetten van deze landelijke infrastructuur maakt de handhaving efficiënter en goedkoper.

Privacy

Het SHPV en onze partners hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Het SHPV voldoet daarom aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het beleid van het SHPV over het bewaren en anominiseren van persoonsgegevens is vastgelegd in de notitie Bewaartermijnen en anonimiseren.

Privacy Audit Proof Keurmerk voor het Nationaal Parkeer Register

Over 2019 heeft de RDW in zijn rol als verwerker voor het Nationaal Parkeer Register (NPR) wederom het Keurmerk Privacy Audit Proof ontvangen. Dit betekent dat de burger er op kan vertrouwen dat zijn persoonsgegevens welke worden verwerkt in het kader van het NPR, bij de RDW in goede handen zijn en dat zijn privacy is gewaarborgd.

Het Keurmerk toont aan dat een onafhankelijke privacy-auditor heeft vastgesteld dat de RDW in zijn rol als verwerker voor het Nationaal Parkeer Register heeft aangetoond dat het stelsel van maatregelen en procedures gericht op de bescherming van persoonsgegevens in opzet, bestaan en werking aanwezig is. Ieder jaar moet de RDW weer aantonen dat het aan de strikte regelgeving voldoet. Het Keurmerk is een initiatief van NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland.

Voor meer informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u ook naar:

– het Privacy statement SHPV;

– de privacyverklaring van het Nationaal Parkeer Register;

– de privacyverklaringen van uw parkeerprovider:

– de privacyverklaring van de gemeente waar u geparkeerd heeft.

Voor eventuele vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het SHPV kunt u een mail sturen aan info@shpv.nl.

Veelgestelde vragen

 • Wat registreert het NPR?
  Van geparkeerde voertuigen wordt per kenteken de locatie en de parkeerduur (start- en stoptijd) geregistreerd. Op basis van de gegevens in de database wordt het parkeertarief berekend dat de automobilist moet betalen. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens in het NPR.

 

 • Wat houdt het Nationaal Parkeer Register (NPR) in?
  De basis voor de dienstverlening van SHPV is een centrale database: het Nationale Parkeer Register. Deze database is in beheer bij de RDW. De database bevat per gemeente die gegevens die nodig zijn om het parkeerbeleid te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld: de parkeerregelingen, parkeertarieven, parkeervergunningen, gehandicaptenparkeerkaarten, laden en lossen-ontheffingen en hulpverlener-vergunningen. Door parkeerrechten op kenteken te registreren in het NPR, is het handhaven eenvoudig en efficiënt te organiseren.

 

 • Voor wie zijn de gegevens in NPR beschikbaar?
  De gegevens zijn beschikbaar voor de SHPV-deelnemers: gemeenten, private parkeerbedrijven en parkeerproviders. De deelnemers kunnen alleen over hun eigen gegevens beschikken. Via een vordering van de Officier van Justitie kan de politie gegevens opvragen tot maximaal 13 weken terug als er een kenteken bekend is, daarna worden de gegevens in het NPR geanonimiseerd.

 

 • Wat als een parkeerrecht niet is vastgelegd?
  Als uit de NPR blijkt dat op een kenteken geen parkeerrecht is vastgelegd, en er is ook geen ander parkeerbewijs als een kaartje uit de automaat of vergunning waargenomen, kan de handhaver net zoals hij dat nu ook doet een fiscale naheffing uitschrijven.

 

 •  Hoe is de centrale vastlegging geregeld? 
  De gemeenten hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd of de RDW een rol kan vervullen bij het ontwikkelen en beheren van het Nationaal Parkeer Register (NPR). In het NPR worden op kenteken de parkeer- en verblijfsrechten geregistreerd. Hiervoor worden parkeerproviders, parkeerautomaten en vergunningensystemen aangesloten op het NPR.