90% van de publieke parkeerdata op orde

21 december 2023

Het Programma Kwaliteitsverbetering Parkeerdata heeft na een looptijd van vijf jaar negentig procent van de publieke parkeerdata op orde gekregen. De samenwerking tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Service Huis Parkeren en Verblijven (SHPV) leidde tot betere parkeerinformatie, inzicht in de omvang en kwaliteit van parkeerfaciliteiten en gestandaardiseerde parkeerdata. De inspanningen dragen bij aan een vermindering van zoekverkeer, een verdere ontwikkeling van navigatiediensten en een efficiënter gebruik van de openbare ruimte.

Het Programma is in 2019 opgericht met als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van parkeerinformatie te verbeteren. De belangrijkste resultaten op een rijtje:

  1. Betere parkeerinformatie: Het Programma Kwaliteitsverbetering Parkeerdata heeft informatie over parkeerterreinen verzameld, gecontroleerd en beschikbaar gesteld. Het gaat over meer dan 9000 parkeergebieden en -zones, ruim 500+ P+R terreinen en/of carpoolplaatsen en meer dan 1500 parkeergarages en -terreinen. Automobilisten die gebruik maken van navigatiediensten kunnen hiermee sneller en efficiënter parkeerplaatsen vinden, waardoor onnodig rondrijden wordt geminimaliseerd. Dit kan leiden tot een verbetering van de verkeersdoorstroming, en daarmee tot een reductie van uitstoot, waardoor steden duurzamer en leefbaarder worden.
  2. Ondersteuning voor de ontwikkeling van navigatiediensten: Door parkeerdata gestandaardiseerd beschikbaar te stellen, kunnen ontwikkelaars nieuwe oplossingen creëren die de algehele mobiliteitservaring kunnen verbeteren. Navigatiediensten kunnen de parkeerdiensten opnemen in hun reisadvies, en reizigers direct naar een parkeerplek begeleiden.
  3. Ondersteuning van beleid voor Openbare Ruimte: Het Programma Kwaliteitsverbetering Parkeerdata biedt inzicht in de omvang, gebruik en kwaliteit van parkeerfaciliteiten. Steden kunnen deze informatie gebruiken bij hun beleid om de leefbaarheid en bereikbaarheid te verbeteren.
  4. Digitaliseringsopgave 2023: De samenwerkende overheden hebben zichzelf vanaf 2018 geleden een doel gesteld: vijftien data items in het mobiliteitsveld moesten eind 2023 voor 90% actueel beschikbaar zijn.  Het Programma Kwaliteitsverbetering Parkeerdata heeft voldaan aan deze digitaliseringsopgave voor wat betreft de parkeerdata. Door parkeerdata te standaardiseren en digitaal beter en completer beschikbaar te maken wordt bijgedragen aan de digitale transformatie binnen de publieke sector. De medeoverheden hebben hieraan hun bijdrage geleverd.

Beheer

Het beheer van de parkeerdata is in handen van de Rijksdienst Wegverkeer, de RDW. Zij stellen de data beschikbaar via het open data portaal. De data wordt ook ontsloten op het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata. Het beheer op mutaties ligt in handen van SHPV en is hiermee ook structureel geborgd.