Bronhouders

De stad wordt steeds meer digitaal. Het reserveren van een restaurant of een plekje in het theater kan met telefoon of computer. Navigatiesystemen brengen weggebruikers naar de plek waar ze moeten zijn. Maar naar een parkeerplek zoeken gaat vaak nog ‘ouderwets’: gewoon kijken of er ergens een plekje vrij is. Eigenlijk is dat vreemd, want alle noodzakelijke informatie voor een goed digitaal parkeeradvies is al voorhanden. Deze parkeerdata wordt ontsloten in het Nationaal Parkeer Register.

Private exploitanten en gemeenten

Veel parkeergarages zijn in beheer van private exploitanten. Op basis van betrouwbare (open) data kunnen automobilisten voor zo’n parkeergarage kiezen in plaats van voor (het vaak duurdere) straatparkeren. Ook gemeenten zijn eigenaar van een groot aantal parkeerplekken ‘achter een slagboom’. En ook zij ontsluiten meer en meer hun parkeerdata. Die informatie is niet alleen relevant voor goede parkeeradviezen aan bewoners en bezoekers, maar ook voor de eigen beleidsontwikkeling.

Statische en dynamische parkeerdata

Er zijn twee vormen van parkeerdata: statische en dynamische. Voor de publicatie van dynamische parkeerdata wordt onderscheid gemaakt tussen data van publieke en private parkeerexploitanten.