Data aanleveren: waarom en hoe?

Het wordt steeds drukker in de stad. Een groot deel van de openbare ruimte wordt in beslag genomen door voorzieningen voor auto’s. Veel auto’s staan meer dan 95% van de tijd geparkeerd, op straat of in parkeergarages, en hebben op die momenten geen andere functie. Deze auto’s bezetten dure ruimte die op dat moment voor niets anders gebruikt kan worden. Gelukkig kijken steeds meer gemeenten naar andere manieren om deze ruimte te benutten. Data over het parkeren in de stad maakt het steeds beter mogelijk om beleid te maken over hoe de openbare ruimte beter ingericht kan worden.

Bovendien kan open data automobilisten leiden naar een parkeerplaats die past bij zijn of haar wensen op het gebied van locatie, kosten en faciliteiten.

Parkeerdata aanleveren kan op als volgt:

  1. Mail opendata@shpv.nl zodat u een invulformulier kunt gebruiken. Op het invulformulier vragen wij naar de naam, locatie en andere gegevens van de parkeerfaciliteit. Vervolgens zal de beheerder de gegevens verifiëren en eventueel te verduidelijken. Daarna zullen de gegevens door RDW worden verwerkt in het Nationaal Parkeer Register (NPR).
  2. Een andere manier is rechtstreeks via de NPR-beheerapplicatie. Deze is alleen beschikbaar voor bij de coöperatie SHPV aangesloten gemeenten. Hebt u nog geen toegang tot de NPR-beheerapplicatie, dan kunt u contact opnemen met de servicedesk van RDW via shpv@rdw.nl.
  3. Neem rechtstreeks contact op met RDW via shpv@rdw.nl. De servicedesk kan u verder helpen bij het aanleveren en laten verwerken van uw faciliteiten.