Afnemers

Parkeren in de (binnen)stad zorgt voor veel zoekverkeer van automobilisten. Met tijdverlies, ergernis, verkeersonveiligheid, onnodige drukte, milieubelasting en overlast voor de omgeving als gevolg.

Betrouwbare informatie is een belangrijk middel om weggebruikers te stimuleren om andere parkeerkeuzes te maken. Door automobilisten op maat te informeren over de locatie en beschikbaarheid van parkeervoorzieningen en bijbehorende tarief, openingstijden en aansluiting op het OV, kan het zoekverkeer – en de bijbehorende overlast – met 5 tot 20% worden verminderd, blijkt uit onderzoek.

Bovendien kunnen parkeerdata overheden helpen om beleidsdoelen te halen. Overheden zijn verantwoordelijk voor het maatschappelijk verantwoord gebruik van de openbare ruimte. Daarbij spelen allerlei verschillende beleidsdoelen een rol, zoals meer woningen, multifunctioneel ruimtegebruik, klimaatmaatregelen, leefbaarheid, gezondheid, en slimme, duurzame en veilige mobiliteit.

Een goed georganiseerde en betrouwbare (parkeer)dataset kan een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van al deze doelen. Afnemers van deze data kunnen diensten ontwikkelen waarvan parkeerdata onderdeel uitmaakt, zoals navigatie- of MaaS-diensten.

Open data

De parkeerdata zijn open beschikbaar. Dit betekent dat ze vrij gebruikt en hergebruikt en opnieuw verspreid kunnen worden door iedereen. Lees meer over open data op Overheid.nl.