Update project D-GPK

15 december 2022

In december vond weer een informatiebijeenkomst plaats rondom de stand van zaken van het project digitale gehandicaptenparkeerkaart. In deze nieuwsbrief GPK kunt u lezen wat hier zoal besproken en toegelicht is.