Over SHPV

SHPV is een coöperatie, opgericht in 2010, voor en door gemeenten, met als doel het stimuleren van vernieuwing in de parkeerketen en het faciliteren van gemeenten bij het digitaliseren van hun parkeerdiensten. Alle gemeenten die lid zijn, vormen de algemene ledenvergadering. Deze vergadert twee keer per jaar en benoemt het bestuur.

De huidige bestuursleden zijn:

Frans Backhuijs, burgemeester Nieuwegein
(voorzitter bestuur)

 

 

 

Bennie Rusken, directeur Parkeren gemeente Amsterdam

 

 

 

Liesbet de Vries, hoofd Parkeerbedrijf gemeente Breda
(portefeuille communicatie)

 

 

 

Peter van der Waal, manager parkeervoorzieningen, gemeente Rotterdam
(portefeuille innovatie)

 

 

 

Harry Boon, Wethouder gemeente Harlingen (portefeuille financiën)

 

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De coöperatie SHPV heeft momenteel vijftien leden. Het stemrecht is volgens de statuten verdeeld naar gelang het aantal gereguleerde parkeerplaatsen. Het aantal stemmen staat achter ieder lid tussen haakjes.

Alkmaar (6), Almelo (1), Amersfoort (1), Amsterdam (11), Arnhem (1), Assen (1), Breda (6), Den Haag (11), Haarlemmermeer (1), Harlingen (6), Hoogeveen (1), Leeuwarden (1),  Maastricht (6), Rotterdam (11) en Venlo (1).

 

Akte van oprichting en statuten Coöperatie SHPV

SaveSave