Snel en efficiënt naar een parkeerplaats

24 november 2021

Om dat mogelijk te maken is goede data nodig. Want iedere app is zo sterk en betrouwbaar als de data waar hij gebruik van maakt. Hier vind je up-to-date parkeerdata van alle publiek toegankelijke parkeerfaciliteiten in Nederland. Download de dataset, of bekijk de dataset.

De dataset bestaat tenminste uit gegevens van on-street parkeerzones en van off-street parkeergarages en -terreinen: en bevat tenminste informatie over de GPS-coördinaten van de in- en uitgangen en in- en uitritten, tarieven, openingstijden, laatste uitrijtijden (statische parkeerdata) en in real time het aantal beschikbare plekken (dynamische parkeerdata).

Het doel is het op een uniforme wijze publiceren van (statische en dynamische) parkeerdata van alle voor Publiek toegankelijke publieke en private, on- en off-street parkeerfaciliteiten in Nederland zodat dienstverleners innovatieve ‘diensten’ kunnen ontwikkelen en gemeenten hun parkeerbeleid kunnen definiëren, monitoren en optimaliseren, met als beoogde maatschappelijk eindresultaat: het reduceren van binnenstedelijke (zoek)verkeer (en de daarbij behorende overlast zoals CO2- en fijnstof uitstoot, binnenstedelijke congestie en geluidsoverlast) en het door gemeenten optimaliseren van de benutting van de openbare ruimte.