Project digitale gehandicapten parkeerkaart (D-GPK)

25 mei 2022

Bij de verdergaande digitalisering van de buitenruimte ervaren gemeenten en gebruikers van de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) nieuwe uitdagingen. Ook in het geval van de GPK was hier tot dusver geen goede oplossing voorhanden. GPK-gebruikers kunnen bijvoorbeeld niet via een van de bestaande parkeerapps gebruik maken de mogelijkheden die hun kaart biedt. Deze apps geven ook geen informatie over waar en onder welke voorwaarden geparkeerd kan worden. Aangezien gemeentes daar elk hun eigen beleid op maken is dat een lappendeken van regels. Op verzoek van verschillende gemeenten is door SHPV onderzocht of er een landelijke oplossing voor deze zaken haalbaar is. Dat lijkt nu inderdaad het geval. Samen met een kopgroep van een kleine 30 gemeenten en de RDW, als eigenaar van het landelijke GPK-register, werkendrie werkgroepen aan de juridische en technische basis. Daarnaast is er een werkgroep die de communicatie verzorgt en die gemeenten en gebruikers informeert over de vorderingen van dit project.