Project digitaal parkeerrecht GPK

9 oktober 2023

Landelijke  GPK-App

Eén van de projecten waar SHPV al lange tijd aan werkt is het digitaliseren van het GPK-parkeerrecht. Een omvangrijk project, dat niet alleen de 120 gemeenten met betaald parkeren raakt, maar álle gemeenten in Nederland. Na een lange periode van voorbereiding en overleg is het project nu in de bouwfase. In deze fase ontwikkelen we samen met RDW een landelijke app voor alle GPK-houders en een nieuw GPK-register. Het doel van de landelijke GPK-app is om mensen met een beperking, de vrijheid te geven om overal in Nederland te kunnen parkeren zonder veel gedoe.

De gemeente en de regio Eindhoven zullen als eerste de nieuwe GPK-app gaan introduceren. SHPV maakt een communicatie-kit die door Eindhoven gebruikt kan worden maar ook beschikbaar komt voor alle andere gemeenten in Nederland. De app en de communicatie-kit worden afgestemd met de belangenorganisaties en een klankbordgroep van mensen met een beperking.

Parkeerbelastingverordening

De landelijke GKP-app vraagt om een aanpassing van de parkeerbelastingverordening. In de verordening zal opgenomen moeten worden dat alleen vrijstelling ontvangen kan worden als het parkeerrecht digitaal aangemeld is met de GPK-app. Overigens kan de gemeente ervoor kiezen om bij wijze van overgangsrecht ook een periode de papierenkaart naast het digitale systeem te handhaven. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met j.berends@shpv.nl.

Privacy

In het nieuwe GPK-register gaan gemeenten ook het BSN van de kaarthouder vastleggen. Het vastleggen is nodig om fraude tegen te gaan en om vast te kunnen stellen of de GPK-app door de juiste persoon wordt gebruikt. Deze aanpassing op het GPK-register is door het bedrijf ‘de IT Audit Company’ onderzocht en vastgelegd in een DPIA. Uit deze DPIA blijkt dat het vastleggen van het BSN in het GPK-register toegestaan is mits er gebruik gemaakt wordt van een verwerkersovereenkomst. SHPV zal voor de aangesloten gemeenten de huidige overeenkomst actualiseren en voor niet aangesloten gemeenten een overeenkomst opstellen.

Data op orde

Bijna alle gemeenten in Nederland registreren GPK’s in het landelijke register. Dit register is straks de centrale database. Het is dus erg belangrijk dat de data in het register op orde zijn. SHPV heeft de afgelopen maanden met alle gemeenten contact gezocht met de vraag of hierbij hulp gewenst is. Mocht u dit verzoek gemist hebben neem dan contact op met Yvonne Spijkerman via y.spijkerman@shpv.nl. Zij kan u uitleggen welke stappen u moet doorlopen om op tijd klaar te zijn.