Parkeren in garages via je mobiele parkeerapp

9 juni 2023

Recent kwamen verschillende gemeenten samen in Utrecht voor een bijzonder evenement gericht op garageparkeren. Het doel was om de uitdagingen rondom parkeerproblematiek in de stad aan te pakken en met leveranciers van Parkeer Management Systemen en providers van mobiliteits app’s naar een gezamenlijke oplossing voor de digitalisering van garage/slagboomparkeren te werken. De intentie is om in zo veel mogelijk publieke stadsgarages te kunnen parkeren via parkeerapps; automatisch binnen rijden op kenteken gebruikmaken van de infrastructuur van het Nationaal Parkeer Register.

Met grote voldoening kunnen wij terugkijken op deze samenkomst, waarin we niet alleen de basis hebben gelegd voor verdere samenwerking, maar waarbij ook afspraken zijn gemaakt over verdere ontwikkeling en uitrol.

Het evenement begon met een inspirerende opening van de directeur van SHPV, Martin Andriessen, waarin hij de urgentie benadrukte van het vinden van een gezamenlijke strategie voor het garageparkeren. Hij benadrukte het belang van samenwerking tussen gemeenten, leveranciers en app providers om tot een haalbare en duurzame oplossing te komen. Na de opening vonden er verschillende interactieve presentaties plaats, waarin deelnemers hun ideeën en zorgen konden delen. Er ontstonden levendige discussies en er werden diverse voorstellen gedaan. Het was inspirerend om te zien hoe betrokken en geïnteresseerd iedereen was bij het vinden van een oplossing.

Opening Seminar garageparkeren door Martin Andriessen

Werkgroep

Een van de uitkomsten van de bijeenkomst was de aankondiging van de oprichting van een werkgroep die zich specifiek gaat richten op het garageparkeren. Er is gesproken over de toepassing van methode 1 (het automatisch binnen rijden op kenteken). Gemeenten zijn het erover eens dat die toepassing het meest klantvriendelijk is en voor iedereen het uiteindelijke doel.

Met de werkgroep als motor zullen de betrokken partijen nu verder gaan werken aan een concrete uitrol. De werkgroep zal zich bezighouden met het opstellen van een business case, het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en het betrekken van belanghebbenden bij het proces. Conform verschillende aanbestedingen de afgelopen jaren, zijn er ook voldoende gemeenten die reeds opdracht hebben gegeven aan hun leveranciers om deze methode te implementeren.

Al met al was het evenement een succes. De bijeenkomst gericht op garageparkeren heeft niet alleen de basis gelegd voor verdere samenwerking, maar heeft ook duidelijk gemaakt dat alle betrokken partijen vastberaden zijn om verder te gaan met digitalisering van hun parkeerareaal.