Einde maximale parkeerduur?

12 april 2022

De hoge Raad heeft in haar uitspraak op 11 maart jl. aangegeven dat als een gemeente een maximale parkeerduur instelt, de sanctie na afloop van deze parkeerduur een Wet Mulder boete moet zijn. Geen fiscale naheffing dus zoals veel gemeenten dat nu doen. We zien in het NPR dat er vele gemeenten zijn die gebruik maken van een maximale parkeerduur.

Betekent dit nu het einde van de maximale parkeerduur?

Op basis van de uitspraak kan niet worden gesteld dat de maximale parkeerduur niet langer toegepast mag worden. De sanctie moet wel veranderd worden. Dat heeft natuurlijk een grote impact op de manier waarop er nu gehandhaafd wordt. Nu we de mening van de rechter weten zullen gemeenten met een aanpassing moeten komen. Een reactie op de korte termijn om conform de uitspraak te handelen en een aanpak op lange termijn.

Voor een directe aanpassing kiest een aantal gemeenten door het verwijderen van de parkeeronderbreking. Hierdoor wordt het voor parkeerders mogelijk om na afloop weer een nieuw recht te kopen. Er is op dat moment geen sprake meer van een parkeerverbod en daarmee valt het parkeren weer onder het fiscale regime.

Samen zoeken naar een oplossing

De maximale parkeerduur is door veel gemeenten ooit als regime ingezet om lang-parkeren tegen te gaan. De kortetermijnoplossing haalt dat streven onderuit. Welke oplossingsrichtingen zijn er nog meer? Er zijn er nu twee bedacht maar mogelijk zijn er nog meer te bedenken:

  1. Omdat veel gemeenten overgeschakeld zijn naar digitale handhaving is er behoefte aan aanvullende informatie uit het controle-bericht. Uit het antwoord moet afgeleid kunnen worden of een voertuig de maximale duur heeft bereikt of misschien helemaal geen parkeerrecht heeft gekocht.
  2. Een andere oplossing is wellicht een progressief-tarief. Waarbij het tarief steeds hoger wordt naar mate er langer geparkeerd wordt.

Dit zijn twee mogelijk richtingen, mogelijk zijn er meer. SHPV wil graag met gemeenten in gesprek over de gewenste oplossing en mogelijke aanpassing van het NPR. Graag horen wij van u of u er prijs op stelt om met andere gemeenten over oplossingen na te denken.  In ieder geval vernemen wij graag uw oplossingen om die met andere gemeenten te delen. SHPV neemt  graag het voortouw om samen een oplossing te vinden en/of kennis te delen. Ook wanneer u alleen op de hoogte wilt blijven van nieuwe ontwikkelingen willen wij dat graag van u weten.