Een nieuwe coöperatiestrategie

31 oktober 2023

Op 25 oktober 2023 werden tijdens de algemene vergadering (AV) van de coöperatie SHPV de nieuwe statuten vastgesteld. Met een nieuwe strategie werden het doel, de werkwijze, de besturing en de betrokkenheid van de leden opnieuw tegen het licht gehouden en aangepast aan de huidige praktijk en die in de voorzienbare toekomst.

Zo werd onder meer het doel aangepast met de belangrijke taak om gemeenten te ondersteunen bij digitale en landelijk opschaalbare innovaties op het gebied van parkeren en verblijven. Ook werd er een nieuwe manier van het toedelen van stemmen van de leden geïntroduceerd, noodzakelijk vanwege het toegenomen aantal gemeenten.

Niet onbelangrijk was ook de aanpassing van het bestuursmodel van SHPV aan de praktijk. De vergadering ging akkoord met het voorstel om over te gaan naar een model met een Raad van Commissarissen, die namens de leden toezicht houdt op de uitvoering en een statutaire directeur-bestuurder. De rol en betrokkenheid van de algemene vergadering, als hoogste orgaan in de coöperatie blijft onveranderd.   

De algemene vergadering verleende het oude bestuur decharge en ging akkoord met de voordracht van alle bestuursleden als lid van de Raad van commissarissen (waarbinnen Jeroen Bruijns, wethouder van de gemeente Breda, voorzitter wordt van zowel de RvC als de AV). Martin Andriessen werd voorgedragen als directeur-bestuurder. Op deze wijze sluiten wij het jaar 2023 positief af en kijken wij enthousiast vooruit naar alle projecten in 2024, waarover wij later meer zullen berichten.