De toekomstbestendige parkeervergunning

1 augustus 2022

De traditionele ‘starre’ parkeervergunning is niet toekomstbestendig. Daarom werken we aan een vergunningensysteem waarbij je betaalt voor gebruik en niet voor bezit”, zegt Wilco van de Vosse, account- en projectmanager bij SHPV. Van de Vosse vertelt over de kansen en uitdagingen van een saldoparkeervergunning.

Vergunninghouders

In de eerste jaren van dit millennium werd het mobiel parkeren uitgevonden. Gemeenten en private parkeerbedrijven moesten ineens complexe afspraken maken met een breed scala aan parkeerproviders. Die verschillende parkeerproviders hadden allemaal een eigen contract en die contracten zagen er allemaal net even anders uit. Gemeenten en private parkeerbedrijven hebben behoefte aan uniformiteit. SHPV biedt die uniformiteit.

Je zou SHPV kunnen vergelijken met een stopcontact. Een stopcontact is een uniform middel dat elektriciteit, afkomstig van verschillende energiemaatschappijen, voor de gebruiker toepasbaar maakt. SHPV is, net zoals het stopcontact, een tussenschakel. Wij zijn een bemiddelende partij tussen parkeerproviders en de gemeente en private parkeerbedrijven”, legt Van de Vosse uit.

Auto naar de achtergrond

De komende jaren worden er duizenden nieuwe woningen gebouwd in een stedelijke leefomgeving die nu al onder druk staat. De inrichting van steden zal moeten veranderen. De auto en daarmee het parkeren zal steeds verder naar de achtergrond verdwijnen.

“Ja, de auto verdwijnt steeds verder naar de achtergrond, maar de auto zal niet helemaal verdwijnen. Daarvoor is de maatschappij op dit moment nog te afhankelijk van de auto. Als maatschappij vinden we het vanzelfsprekend dat we allemaal de beschikking hebben over een ‘eigen’ parkeerplaats, het liefst voor de eigen voordeur. Als we ons mobiliteitssysteem anders gaan inrichten en onze steden nog verder gaan verdichten is de traditionele parkeervergunning niet langer houdbaar. We kunnen het ons niet veroorloven om zoveel kostbare openbare ruimte uitsluitend voor parkeren te gebruiken. Gemeenten hebben behoefte aan een dynamische en flexibele openbare ruimte. Een stedelijke leefomgeving waarin de openbare ruimte voor meerdere doeleinden kan worden ingezet. Een saldoparkeervergunning kan daarin uitkomst bieden”, zegt Van de Vosse.

Waarom een saldoparkeervergunning?

“Op dit moment krijgen bewoners een parkeervergunning die zeven dagen per week en 24 uur per dag geldig is. Met die vergunning hebben bewoners ten alle tijden beschikking over een parkeerplaats. Ook op de momenten dat je die parkeerplaats helemaal niet nodig hebt. Dat is best wel zonde. Weinig mensen zijn zich ervan bewust hoe kostbaar parkeerruimte eigenlijk is. Met name gemeenten worstelen met een toenemende druk op de stedelijke leefomgeving. Iedere vierkante meter moet worden benut. Het is daarom van groot belang om op een meer dynamische manier met de openbare ruimte om te gaan”, aldus Van de Vosse.

Hoe ziet een saldoparkeervergunning eruit?

“Automobilisten krijgen een parkeertegoed. Een x-aantal uren waarop de auto binnen een vooraf afgesproken tijdsperiode geparkeerd mag staan. De hoogte van het aantal parkeer-uren wordt bepaald op basis van gemeentelijk parkeerbeleid. Het zou dus zomaar eens kunnen dat je op locatie A meer parkeertegoed krijgt dan op locatie B, net zoals de huidige parkeernormen niet overal hetzelfde zijn. De gebruikers kunnen in een app inzicht krijgen in de nog beschikbare parkeer-uren. In diezelfde applicatie moeten gebruikers hun parkeervergunning aan- en uitzetten. In de toekomst zal de autotechniek daar een rol in kunnen spelen”, voorspelt Van de Vosse.

Wat zijn de uitdagingen?

“Het is ook een nieuwe manier van denken. Dat zorgt voor spanning bij de gebruiker en de gemeente. De gebruiker zal eraan moeten wennen dat parkeren niet zo vanzelfsprekend is als het nu lijkt. Ook moeten mensen er aan wennen dat ze hun vergunning aan en uit moeten zetten. De gemeente, en dan met name de gemeentepolitiek, moet het lef vinden om dit nieuwe systeem te implementeren. Het is niet zomaar iets, dit systeem breekt met de traditionele manier van denken. Er spelen ook een aantal praktische uitdagingen. Door de saldoparkeervergunning in pilots uit te testen, proberen we de meeste kinderziektes tijdig te signaleren en te verbeteren”, vertelt Van de Vosse.

Een aantal grote gemeenten in Nederland starten deze zomer met een proef rond de flexibele parkeermachtiging voor deelauto’s. Deelautoaanbieders krijgen in deze pilots geen 24/7 vergunning maar gaan betalen naar gebruik.

Parkeren gaat over meer dan alleen stilstaande auto’s

Het saldoparkeren staat op dit moment nog in de kinderschoenen. Van de Vosse richt met veel enthousiasme zijn blik op de toekomst: “Ik zie saldoparkeren als een nieuw sturingsmiddel. Je geeft de gemeente een extra knop om aan te draaien. In begin zullen de gemeenten daar voorzichtig mee zijn. Op den duur zal het ‘parkeer-quotum’ steeds dichterbij de daadwerkelijke parkeervraag komen te liggen. Het zou mooi zijn als bewoners in de toekomst onderling hun parkeersaldo kunnen uitwisselen. Dat je de buurman een gedeelte van jouw parkeertegoed kunt laten gebruiken als dat nodig is. Op dit moment is dat juridisch nog niet mogelijk. Ook de politiek heeft lef nodig om dit soort beslissingen te nemen. Parkeren gaat over meer dan alleen stilstaande auto’s. Parkeren is en blijft een complex en belangrijk onderdeel van de stedelijke leefomgeving, dat moet je gewoon goed geregeld hebben”, besluit Wilco Van de Vosse.