1 Miljard parkeertransacties in het NPR

2 december 2022

Op 1 december 2022 is deze mijlpaal bereikt.

Het NPR is de landelijke database waarin actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd staan.

Inmiddels hebben 109 gemeenten mobiel parkeren via het NPR in gebruik genomen. Daarnaast sluiten ook vaker gemeentelijke en private parkeergarages aan en zijn de eerste stappen gezet voor het vastleggen van deelauto’s, verblijfsrechten zoals milieuzones en ontheffingen. Dit alles zorgt voor extra groei in het aantal transacties en vastgelegde rechten.

De 1 miljard is al gigantisch, maar we zijn nog lang niet klaar. Op naar meer standaardisatie en landelijke registratie in 2023!