Veelgestelde vragen

 • Wat registreert het NPR?
  Van geparkeerde voertuigen wordt per kenteken de locatie en de parkeerduur (start- en stoptijd) geregistreerd. Op basis van de gegevens in de database wordt het parkeertarief berekend dat de automobilist moet betalen. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de gegevens in het NPR.

 

 • Wat houdt het Nationaal Parkeer Register (NPR) in?
  De basis voor de dienstverlening van SHPV is een centrale database: het Nationale Parkeer Register. Deze database is in beheer bij de RDW. De database bevat per gemeente die gegevens die nodig zijn om het parkeerbeleid te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld: de parkeerregelingen, parkeertarieven, parkeervergunningen, gehandicaptenparkeerkaarten, laden en lossen-ontheffingen en hulpverlener-vergunningen. Door parkeerrechten op kenteken te registreren in het NPR, is het handhaven eenvoudig en efficiënt te organiseren.

 

 • Voor wie zijn de gegevens in NPR beschikbaar?
  De gegevens zijn beschikbaar voor de SHPV-deelnemers: gemeenten, private parkeerbedrijven en parkeerproviders. De deelnemers kunnen alleen over hun eigen gegevens beschikken. Via een vordering van de Officier van Justitie kan de politie gegevens opvragen tot maximaal 13 weken terug als er een kenteken bekend is, daarna worden de gegevens in het NPR geanonimiseerd.

 

 • Wat als een parkeerrecht niet is vastgelegd?
  Als uit de NPR blijkt dat op een kenteken geen parkeerrecht is vastgelegd, en er is ook geen ander parkeerbewijs als een kaartje uit de automaat of vergunning waargenomen, kan de handhaver net zoals hij dat nu ook doet een fiscale naheffing uitschrijven.

 

 •  Hoe is de centrale vastlegging geregeld? 
  De gemeenten hebben de minister van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd of de RDW een rol kan vervullen bij het ontwikkelen en beheren van het Nationaal Parkeer Register (NPR). In het NPR worden op kenteken de parkeer- en verblijfsrechten geregistreerd. Hiervoor worden parkeerproviders, parkeerautomaten en vergunningensystemen aangesloten op het NPR.