Gemeenten

Waarom is het SHPV voor u als gemeente interessant om aan te sluiten en lid te worden? Het SHPV bemiddelt voor u, ontzorgt, innoveert met nieuwe producten en mogelijkheden. Tevens zorgt het SHPV voor een rechtmatige financiële afwikkeling met een adequate accountantsrapportage en participeren wij voor u in een kennisnetwerk van gemeenten die allen bezig zijn met de digitalisering van de parkeerketen.

Om kort samen te vatten:

 • U kunt gedifferentieerde parkeertarieven invoeren, bv. op specifieke kenmerken van auto’s.
 • U kunt de gehandicaptenparkeerkaart digitaal vastleggen en daarmee fraude voorkomen.
 • Het SHPV verzorgt de financiële afhandeling van betaald parkeergeld en vergoedingen aan parkeerproviders.

Ik wil een afspraak

Samenwerking SHPV en RDW

Het SHPV is de accounthouder voor gemeenten en de inkooporganisatie voor parkeerproviders. De RDW ontwikkelt en beheert het Nationaal Parkeer Register (NPR) en verzorgt het relatiebeheer voor de technische invoering van het NPR.

Tarieven

 • Met ingang van 1 januari 2020 betaalt u voor onze diensten per transactie een tarief van
  € 0,0053.
  De kosten worden eenmaal per jaar in rekening gebracht op basis van het aantal transacties van het voorgaande jaar, in dit geval 2019. Het minimale bedrag dat aan gemeenten wordt gefactureerd is
  € 1.750
 • Daarnaast int het SHPV 1,5% over uw mobiel parkeren opbrengsten als betalingskorting aan parkeerproviders.  Als u zelf een contract met providers sluit, is deze betalingskorting vaak gemiddeld 2,5%.

Deelnemers / gebruikers NPR

Welke gemeenten doen er mee? Bekijk het overzicht hier.

Mobiel betalen achter de slagboom

Het SHPV is al tien jaar actief op het faciliteren van mobiel betalen op straat. Vanaf januari 2020 is het ook mogelijk om mobiel te betalen achter een slagboom in gemeentelijke garages. Parkeerproviders en leveranciers van parkeermanagementsystemen werken succesvol met het SHPV samen. Het voordeel voor parkeerders is dat niet meer het kassasysteem gebruikt hoeft te worden om te betalen en dat deze kosten voor het garageparkeren op dezelfde factuur komen als die van het straatparkeren. Het voordeel voor de gemeente is dat de aansluiting op het NPR en de afhandeling van de parkeeracties gelijk zijn aan die van het straatparkeren.

Innovatie

Het SHPV stimuleert innovatie. Wij kunnen steeds meer nieuwe mobiliteitsdiensten aan het NPR koppelen (milieuzones, ontsluiten binnensteden met camerahandhaving, fietsparkeren).

Lid worden

Deelnemende gemeenten verzoeken wij om lid te worden van het SHPV en mee te beslissen over het beleid. Het SHPV is een coöperatie van én voor gemeenten. Het SHPV ondersteunt gemeenten in de te nemen stappen en bestuurlijke besluitvorming om lid te worden.

Mededinging

Het SHPV streeft naar eerlijke concurrentie en wil gemeenten niet bevoordelen ten opzichte van private parkeerbedrijven. Daarom kunnen private parkeerbedrijven zich ook bij het SHPV aansluiten.
Voor alle parkeerproviders die zich aansluiten, gelden dezelfde voorwaarden en betalingskorting.