Veelgestelde vragen over DPG

Veel gestelde vragen en antwoorden voor gemeenten

Wat is een digitaal parkeerrecht GPK?

Met digitaal parkeerrecht GPK (DPG) kan gratis worden geparkeerd in een gemeente waar niet betaald hoeft te worden door GPK-houders. De papieren blauwe GPK hoeft dan niet op het dashboard van de auto te worden gelegd.
Om een digitaal parkeerrecht GPK te krijgen moet er met de DPG-app op de mobiel een kenteken worden opgegeven bij het nummer van de GPK, en deze wordt dan opgenomen in een landelijke bestand. Met deze gegevens wordt een parkeertransactie gestart die lijkt op een parkeertransactie zoals met een parkeerapp wordt gemaakt.

Wat is het voordeel van een digitaal parkeerrecht GPK?

Steeds meer gemeenten gebruiken een scanauto in plaats van parkeercontroleurs op straat voor controle op betaald parkeren. Een scanauto kan geen papieren GPK lezen. Daardoor kunnen onrechtmatig boetes worden opgelegd, die dan achteraf weer gecorrigeerd moeten worden. Dit zorgt voor veel (administratieve) lasten voor de GPK-houder en de gemeente.Met een digitaal parkeerrecht GPK hoeft de fysieke kaart niet meer op het dashboard te liggen en kan ook niet meer gestolen worden. Doordat het kenteken in een landelijk bestand is opgenomen is de kans op een onterechte boete minimaal.Verder laat de DPG-app ook zien wat de afspraken per gemeente zijn. Of je moet betalen voor een parkeerrecht of niet. Zo kan er geen verwarring bij de parkeerder meer ontstaan over in welke gemeente wel en in welke gemeente er niet hoeft te worden betaald.

Moeten wij als gemeente een gehandicaptenparkeerkaart-vergunning gaan uitgeven aan kaarthouders?

Nee. Wanneer in uw gemeente kaarthouders gratis mogen parkeren in het betaaldparkeren gebied geeft de kaart aan iedere geregistreerde GPK-houder recht op vrijstelling van parkeerbelasting. De gemeente moet hiervoor wel de parkeerbelastingverordening aanpassen, het GPK-convenant tekenen en zijn GPK-houders met BSN registreren in het GPK-register bij RDW.

Wat is een GPK-convenant en wie moet die tekenen?

In het GPK-convenant spreken deelnemende gemeenten met elkaar af onder welke voorwaarden kaarthouders mogen parkeren. Het DPG brengt geen wijziging in het parkeerregime van een gemeente. Dus in sommige gemeenten moeten GPK-houders betalen, in sommige geldt een maximale parkeerduur met een GPK en in andere is er geen beperking. De burgemeester tekent het convenant.

Hoe gaan gemeenten om met bezoekers die een GPK hebben?

Wanneer uw gemeente het convenant getekend heeft, is het parkeerregime van uw gemeente ook van toepassing op bezoekers met een GPK. Uw gemeente hoeft niets te regelen voor deze bezoekers. Voorwaarde is wel dat de gemeente waar deze bezoekers wonen ook aan de landelijke regeling mee doet en het convenant tekent.

Kunnen buitenlandse kaarthouders gebruik maken van de landelijke DPG-app?

Nee, nog niet. Daar is nog geen goede oplossing voor ontwikkeld. De reden hiervoor is dat toegang op de app geregeld wordt door inloggen met DigiD. Hiervoor hebben gebruikers een BSN nodig. Buitenlandse bezoekers hebben geen BSN en kunnen dus de app (nog) niet gebruiken. Wel is de EU bezig om de gehandicaptenkaart te digitaliseren, wat te zijner tijd wellicht de koppeling aan het kenteken mogelijk maakt.

Hoe worden kaarthouders bij deze oplossing betrokken?

SHPV start een participatietraject met diverse belangengroeperingen. Wij nemen graag hun ervaringen en meningen mee in dit project. Verder zal er een landelijke campagne worden opgezet om GPK-houders te informeren van de nieuwe manier van parkeren.

Veel gestelde vragen en antwoorden voor GPK-houder

Kan een GPK-houder alleen nog maar gratis parkeren met de landelijke DPG-app?

Nee. Voor diegenen die niet de app willen of kunnen gebruiken bestaat altijd de mogelijkheid om te parkeren op de algemene gehandicapten parkeerplaatsen. Om zonder de DPG-app in betaaldparkeren gebied gratis te kunnen parkeren kan de GPK-houder hulp vragen van de gemeente om het kenteken in het landelijke bestand te registreren bij de GPK en een parkeertransactie te starten. Het projectteam onderzoekt of er nog andere mogelijkheden zijn om de kaarthouders te bedienen. 

Moet ik als gebruiker nu elke keer de landelijke DPG-app gebruiken als ik wil parkeren?

Nee. Wanneer u een bestuurderskaart heeft hoeft dat niet. Het kenteken dat is opgegeven bij de GPK kan, zonder actie van de gebruiker, steeds worden gebruikt om gratis te parkeren (in de gemeenten waar gratis parkeren geldt).
Let wel op: bij gemeenten waar een maximaal aantal uren gratis mag worden geparkeerd, moet er wel een parkeertransactie worden gestart.
Ja. Wanneer u een passagierskaart heeft of een combinatiekaart bestuurder/passagier. U zult moeten aangeven met welk kenteken u wilt parkeren, en een parkeertransactie moeten starten. Die parkeertransactie moet u weer stoppen wanneer u klaar bent met parkeren.

Hoe worden kaarthouders bij deze oplossing betrokken?

SHPV start een participatietraject met diverse belangengroeperingen. Wij nemen graag hun ervaringen en meningen mee in dit project. Verder zal er een landelijke campagne worden opgezet om GPK-houders te informeren over de nieuwe manier van parkeren.

Ik heb als houder van een bestuurderskaart een leaseauto of bedrijfsauto. Kan ik ook gebruik maken van de landelijke DPG-app?

Ja. In de eerste versie van de landelijk app zult u hiervoor contact op moeten nemen met uw gemeente. Reden hiervoor is het feit dat het voertuig niet op uw woonadres staat ingeschreven, en dat is een voorwaarde bij een bestuurderskaart. De medewerker van de gemeente kan het kenteken wel koppelen aan uw kaart.

Wanneer is de landelijke DPG-app beschikbaar?

Het projectteam heeft als planning om in december 2023 de eerste versie op te leveren. Deze wordt dan vervolgens getest en in het 1e kwartaal van 2024 zal Eindhoven en regio Eindhoven deze app als eerste gaan gebruiken. Voor het opleveren van zo’n complex product is dat een erg korte doorlooptijd. In de eerste versie zullen dus nog niet alle mogelijke functies verwerkt zijn.

Hoe werkt de DPG-app?

De DPG-app dient op de mobiele telefoon te worden geïnstalleerd. De app komt volgens huidige planning in begin 2024 beschikbaar.
De gebruiker meldt zich in de DPG-app aan met het BSN. In de app kan de gebruiker een kenteken opslaan bij de GPK. Bij een bestuurderskaart moet het kenteken op hetzelfde adres staan als het adres van de gebruiker.
Bij een passagierskaart kunnen er drie kentekens in een ‘voorkeurslijstje’ worden geplaatst. Als een kenteken in het voorkeurslijstje wordt gezet, kan het drie werkdagen later worden gebruikt voor parkeren. Er mag onbeperkt worden gewisseld tussen de drie kentekens om een parkeertransactie te starten.

Wat als ik het lastig vind een app te gebruiken?

In de DPG-app kan een ander persoon worden gemachtigd. Die persoon kan, als begeleider van de GPK-houder, een kenteken wijzigen en een parkeertransactie starten met het kenteken van de GPK-houder.

Hoe kan ik het kenteken van een bestuurderskaart wijzigen?

In de DPG-app kan de gebruiker het kenteken wijzigen. Een voorwaarde is dat het kenteken op hetzelfde adres moet staan als het adres van de gebruiker. Als dat niet zo is, dan kan de gemeente u helpen in het geval van een leaseauto, bedrijfsauto of tijdelijk vervoer (bijvoorbeeld bij schade aan uw eigen auto). De gebruiker moet wel kunnen aantonen dat de auto aan de gebruiker is toegewezen (bijvoorbeeld met een leaseverklaring).