Update digitale parkeerkaart september 2022

Update digitale parkeerkaart september 2022 12 september 2022

 

Op 8 september is er een bijpraatsessie geweest voor gemeenten die interesse hebben in de digitale gehandicaptenparkeerkaart (D-GPK), een gezamenlijk project van 30 gemeenten, SHPV en RWS. Met dit project worden een aantal problemen opgelost: 1) GPK-gebruikers krijgen inzicht in het actuele parkeerregime van de deelnemende gemeenten en 2) gemeenten kunnen digitaal handhaven.

Gedurende de zomerperiode is er belangrijke vooruitgang geboekt op de rol van het RDW. Deze rol is cruciaal in de realisatie van een ICT systeem dat gemeente-overstijgend kan functioneren. Gezien de voorbereidingstijd komen nu ook de werkzaamheden binnen de gemeente in beeld zodat zij straks klaar zijn voor deelname aan de landelijke oplossing. Een onderdeel van de werkzaamheden binnen de gemeente is de controle of de belasting- en/of de parkeerverordening de ruimte biedt voor het werken met een vrijstelling voor andere gemeenten die deelnemen aan de landelijke regeling. Om de toetsing van de gekozen oplossing te kunnen doen zoeken we contact met de doelgroep. Tijdens de sessie is daarom een oproep gedaan om de projectgroep in contact te brengen met belangengroepen waar de gemeente al een relatie mee heeft.

Tijdens de bijpraatsessies zijn ook vragen gesteld. Daar waar antwoorden bekend zijn, zijn de antwoorden in de nieuwsbrief van september 2022 verwerkt.

  1. De presentatie is hier te bekijken
  2. De nieuwsbrief is hier te bekijken

Wilt u de bijpraatsessie integraal terug kijken of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.