Update Digitale Gehandicaptenparkeerkaart

Update Digitale Gehandicaptenparkeerkaart 30 mei 2022

Het SHPV (Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten) is samen met een groot aantal gemeenten het project Digitale GPK gestart om parkeren voor mensen met een beperking beter te regelen.

In het project wordt gewerkt aan een landelijke oplossing voor gemeenten waar GPK-houders een digitale vergunning nodig hebben. De landelijke parkeervergunning maakt het mogelijk om een kenteken te koppelen aan de GPK, wat een voorwaarde is voor digitale handhaving. Het voordeel voor GPK-gebruikers is dan dat zij niet meer in iedere gemeente die ze bezoeken apart een (digitale) parkeervergunning aan hoeven te vragen.

Inmiddels zijn er een aantal werkgroepen opgericht die op verschillende onderwerpen verder werken aan de uitrol van dit programma.
Je leest meer over de huidige status in de volgende presentatie: Bijpraatsessie 23 en 24 mei 2022

Oplossingsrichtingen op hoofdlijnen

  • Zoveel mogelijk automatisch afhandelen
  • NPR en GPK register als uitgangspunt
  • Digitaal GPK-parkeerrecht is geldig in alle deelnemende gemeenten
  • Aantal te koppelen kentekens is begrensd
  • Eisen ten aanzien van tenaamstelling kenteken
  • Informatie over lokale parkeerregimes makkelijk toegankelijk
  • Inzet van een app
  • Alternatief voor GPK-houder uit niet deelnemende gemeente