SHPV actief met fietsdata

SHPV actief met fietsdata 6 september 2018

Data is voor het fietsbeleid van de toekomst essentieel. Alleen met goede data

over fietsgebruik kunnen we de nationale ambitie, in 2020 20 procent meer

fietskilometers, realiseren. Daarom heeft Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten

(SHPV) op het Fietscongres in Rotterdam de Nationale Fietsdata 2018 getekend.

 

Lees het hele artikel via de volgende link: Vexpansie3 SHPV