Nationale Intentieverklaring Fietsdata getekend op Fietscongres

Nationale Intentieverklaring Fietsdata getekend op Fietscongres 26 juni 2018

Data is voor het fietsbeleid van de toekomst essentieel. Alleen met goede data over fietsgebruik kunnen we de nationale ambitie, in 2020 20% meer fietskilometers, realiseren. Daarom is vandaag op het Fietscongres in Rotterdam de Nationale Fietsdata 2018 getekend.

Met deze intentieverklaring gaan de Tour de Force, NDOV, SHPV, NDW, CROW en MOGIN samenwerken om fietsdata breder beschikbaar te krijgen.

De data kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het stelt fietsers in staat om een huurfiets of een plek in het snel toenemend aantal stallingen te vinden, mee te doen aan een stimuleringsactie maar ook om via de app groen krijgen bij verkeerslichten.

In de Nationale Intentieverklaring Fietsdata worden afspraken gemaakt over het sneller en beter beschikbaar krijgen van fietsdata. Nu zijn data vaak versnipperd en niet in standaard formats beschikbaar. De Intentieverklaring moet nog dit jaar leiden tot duidelijkheid wie verantwoordelijk is voor het beheer van verschillende typen fietsdata. De Intentieverklaring krijgt brede ondersteuning van onderzoeksbureaus en op data gebaseerde diensten.

Betere diensten én beter beleid
Fietsdata worden steeds belangrijker voor marktpartijen om fietsers betere diensten te kunnen leveren, bijvoorbeeld via de app, zoals ze dat al veel langer voor automobilisten doen. De fiets staat hier nog op achterstand. Ook om fiets als een volwaardig vervoermiddel in de verkeersmodellen te kunnen gebruiken, is data over fietsgebruik onontbeerlijk. Beter toegankelijke fietsdata stelt overheden om het effect van maatregelen vast te stellen en om beter in te spelen op de groei van het fietsverkeer.

Verbinding
De Intentieverklaring is gericht op beide toepassingen: marktpartijen in staat stellen om met data de fietser beter bedienen en de overheid in staat stellen beter beleid laten maken. Door beide toepassingen te combineren is fors te besparen op de kosten van inwinning. Het operationele gebruik van fietsdata stelt uiteraard andere eisen aan de data dan het beleidsmatig gebruik van fietsdata als het gaat om continue beschikbaarheid, security & privacy, enzovoort. Deze eisen krijgen in de uitwerking van de Intentieverklaring een centrale plaats.