Meerjarige afspraken over mobiel parkeren tussen gemeenten en parkeerproviders

Meerjarige afspraken over mobiel parkeren tussen gemeenten en parkeerproviders 12 december 2017

Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten (SHPV) heeft de afspraken vernieuwd tussen gemeenten en providers over de hoogte van de bijdrage die providers ontvangen voor het aanbieden van mobiel parkeren. De bijdrage is per 1 januari 2018 vastgesteld op 1.5 procent over de door providers geïnde parkeergelden. De afspraken gelden voor vier jaar.

SHPV maakt namens ruim tachtig aangesloten gemeentes afspraken met de elf aangesloten parkeerproviders. De lange termijn waarvoor deze afspraken gelden, geeft de parkeerproviders zekerheid.

SHPV is een coöperatie van gemeenten, die vernieuwing in de parkeerketen ondersteunt en gemeenten faciliteert bij het digitaliseren van hun parkeerbeleid en het aanbieden van mobiel parkeren. Het samenwerkingsverband maakt het mogelijk voor gemeenten en providers om optimaal gebruik te maken van een landelijke database van parkeer- en verblijfsrechten: Het Nationaal Parkeer Register (NPR). Het NPR registreert het kenteken en de start en het einde van de parkeertijd van voertuigen.

Gemeenten kunnen ook andere diensten koppelen aan het NPR, zoals het vergunningensystemen. Het inzetten van slechts één parkeerrechtendatabase maakt de handhaving efficiënter. SHPV sluit voor alle deelnemende gemeentes contracten met aanbieders van parkeerdiensten en zorgt ervoor dat zij ook op het NPR worden aangesloten. Het servicehuis zorgt daarnaast voor de afhandeling van de financiële stromen van betaald parkeergeld en vergoedingen aan de providers.