SHPV Beeld5-staand

Waarom samenwerken met de RDW

Q – Waarom samenwerken met de RDW?

A - De RDW is een publieke organisatie en neemt als zodanig een centrale en onafhankelijke positie in. Het beheer van overheidsdata ten aanzien van voertuigen is een kerncompetentie van de RDW. De RDW is een bekende ketenpartner voor de gemeenten gelet op de taken van deze organisatie op het gebied van registratie en verstrekking van gegevens omtrent voertuigen en rijbewijzen.

© 2018 SHPV - alle rechten voorbehouden

Ontwerp & realisatie door Enof.nl