SHPV Beeld5-staand

Hoe is de centrale vastlegging geregeld

Q – Hoe is de centrale vastlegging geregeld?

A - De gemeenten hebben de Minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd of de dienst Wegverkeer (hierna: de RDW) een rol kan vervullen bij het centraal vastleggen en verstrekken van de gegevens over parkeer- en verblijfsrechten. Met een verblijfsrecht wordt in het licht van dit register bedoeld een door een gemeente op kenteken verleend recht om vanwege bepaald gebruik van het voertuig ergens met dat voertuig te mogen verblijven. Hierbij kan worden gedacht aan hulpverlenervergunningen, vergunningen voor laad- en losplaatsen en bewonersvergunningen.

© 2018 SHPV - alle rechten voorbehouden

Ontwerp & realisatie door Enof.nl