SHPV Beeld5-staand

Veelgestelde vragen

Wat is het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten

Q – Wat is het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten?

A - Een aantal gemeenten heeft teneinde de diverse parkeerrechten en de handhaving daarvan een gemeenschappelijke en centraal te beheren infrastructuur ingericht voor de uitvoering van de taken op het gebied van parkeren, het zogenoemde Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten.

Wat doet het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten

Q – Wat doet het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten

A - Het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten faciliteert gemeenten bij het certificeren en het aansluiten van nieuwe aanbieders op de parkeermarkt en draagt zorg voor de financiële stromen. Daarnaast worden alle parkeer- en verblijfsgerelateerde rechten (zoals parkeervergunningen, parkeerkaarten en verblijfsrechten met betrekking tot milieuzones) van de aangesloten gemeenten centraal vastgelegd.

Wat is het doel van het SHPV

Q – Wat is het doel van het SHPV?

A – SHPV streeft naar het bevorderen van het digitaliseren van parkeren en maakt zich sterk voor het bevorderen van een gelijk speelveld. Dit levert voor gemeenten een kostenbesparing op en het maakt ook de introductie van nieuwe vormen van betalen en controle gemakkelijker, doordat derde partijen maar met één loket te maken hebben. Daarmee heeft ze het karakter van een gebruikersvereniging.

Hoe is het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten georganiseerd

Q – Hoe is het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten georganiseerd?

A - Voor de uitvoering van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten hebben de gemeenten een Coöperatie in het leven geroepen: de Coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten: ook wel SHPV genoemd.

Hoe is de centrale vastlegging geregeld

Q – Hoe is de centrale vastlegging geregeld?

A - De gemeenten hebben de Minister van Verkeer en Waterstaat gevraagd of de dienst Wegverkeer (hierna: de RDW) een rol kan vervullen bij het centraal vastleggen en verstrekken van de gegevens over parkeer- en verblijfsrechten. Met een verblijfsrecht wordt in het licht van dit register bedoeld een door een gemeente op kenteken verleend recht om vanwege bepaald gebruik van het voertuig ergens met dat voertuig te mogen verblijven. Hierbij kan worden gedacht aan hulpverlenervergunningen, vergunningen voor laad- en losplaatsen en bewonersvergunningen.

Wat is de rechtsvorm van het SHPV

Het SHPV is een samenwerkingsverband van gemeenten, waarbij de gemeenten invloed hebben. Een coöperatieve vereniging is daarvoor de meest geëigende rechtsvorm. Het SHPV is een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid. Gemeenten lopen daardoor geen financieel risico als zij besluiten lid te worden van de coöperatie.

Wat is de relatie tussen RDW en SHPV

Q – Wat is de relatie tussen de RDW en SHPV?

A - De RDW ontwikkelt en beheert het systeem voor de centrale registratie van parkeer- en verblijfsrechten voor de gemeenten die deelnemen in de coöperatie. De coöperatie sluit een contract met de RDW voor de te verrichten taken. De coöperatie betaalt de RDW voor het ontwikkelen, instandhouden en beheren van het register en voor het verstrekken van de data uit het register.

Ga naar de website van de RDW door te klikken op de onderstaande link

Nationaal Parkeer Register

 

Waarom samenwerken met de RDW

Q – Waarom samenwerken met de RDW?

A - De RDW is een publieke organisatie en neemt als zodanig een centrale en onafhankelijke positie in. Het beheer van overheidsdata ten aanzien van voertuigen is een kerncompetentie van de RDW. De RDW is een bekende ketenpartner voor de gemeenten gelet op de taken van deze organisatie op het gebied van registratie en verstrekking van gegevens omtrent voertuigen en rijbewijzen.

Moet een gemeente lid worden van de coöperatie om van het Nationaal Parkeer Register gebruik te kunnen maken?

Nee, dat hoeft niet. Voor het gebruik van NPR is er geen verschil tussen leden en niet-leden. Aansluiten kan dus ook zonder lidmaatschap. Lid worden en daarmee invloed uitoefenen op het beleid van de coöperatie kan altijd nog.

Kunt u ons inzage geven in de statuten van het SHPV?

Klik hier voor het afschrift akte van oprichting Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten.

© 2018 SHPV - alle rechten voorbehouden

Ontwerp & realisatie door Enof.nl