Mededinging

Een belangrijk aandachtspunt bij het oprichten van het SHPV is eerlijke concurrentie. De oprichting van het SHPV, voor en door gemeenten, mag er niet toe leiden dat gemeenten zichzelf bevoordelen ten opzichte van private parkeerbedrijven. Daarom kunnen private parkeerbedrijven op dezelfde wijze en tegen dezelfde kosten aangesloten worden op het SHPV.

Het gelijke speelveld voor alle partijen wordt nauwlettend bewaakt. Ook voor providers die zich aansluiten geldt dat zij allemaal onder dezelfde voorwaarden een overeenkomst met het SHPV sluiten. Zij krijgen bijvoorbeeld allemaal dezelfde betalingskorting in SHPV-verband.

Meer weten?

Het secretariaat staat op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Bel: 06 - 2012 7854

© 2018 SHPV - alle rechten voorbehouden

Ontwerp & realisatie door Enof.nl